25 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Αγγλική Γλώσσα!

Πτυχία ξένων γλωσσών


                                        F. C. E.                                                  (B2 του Πανεπιστημίου του Cambridge)

fce-logo1Το Cambridge English: First, γνωστό και ως First Certificate in English (FCE), είναι ένα πιστοποιητικό ανώτερου μέσου επιπέδου (Β2). Αποδεικνύει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον καθημερινό αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το Cambridge English: First αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο σημαίνει ότι μπορείτε:

 • να κατανοείτε ουσιώδη νοήματα σύνθετων γραπτών κειμένων.
 • να διεξάγετε μια συζήτηση για ένα αρκετά ευρύ φάσμα θεμάτων, να εκφράζετε τη γνώμη σας και να παρουσιάζετε τα επιχειρήματά σας
 • να συντάσσετε σαφή και λεπτομερή γραπτά κείμενα, να εκφράζετε τη γνώμη σας και να εξηγείτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφορετικών απόψεων.

 

                                       C .P. E.                                                   (Γ2 του Πανεπιστημίου του Cambridge)

cpe-logo2Το Cambridge English: Proficiency, γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE), είναι το ανώτατο πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας. Αποδεικνύει ότι γνωρίζετε άριστα την αγγλική γλώσσα. Το πιστοποιητικό Cambridge English: Proficiency αναγνωρίζεται ως απόδειξη γνώσης αγγλικών, σε επίπεδο σχεδόν φυσικού ομιλητή, από χιλιάδες κορυφαίες επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Χρησιμοποιήστε το για να δείξετε ότι μπορείτε:

 • να σπουδάσετε σε ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή να εργαστείτε σε ανώτερες θέσεις
 • να επικοινωνήσετε με ευφράδεια και εκλεπτυσμένο στιλ, όπως ένας φυσικός ομιλητής.

Το Cambridge English: Proficiency αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 του Κοινoύ Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο σημαίνει ότι μπορείτε:

 • να παρακολουθήσετε απαιτητικά εκπαιδευτικά προγράμματαανωτάτου επιπέδου, όπως μεταπτυχιακά και διδακτορικά
 • να διαπραγματευτείτε και να πείσετε με αποτελεσματικό τρόπο σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης, στο πλαίσιο διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • να κατανοείτε ουσιώδη νοήματα σύνθετων γραπτών κειμένων
 • να συζητάτε για περίπλοκα ή ευαίσθητα ζητήματα
 • να εκφράζεστε γραπτώς με σιγουριά για οποιοδήποτε θέμα.

 

                                    E. C. C. E.                                                 (B2 του Πανεπιστημίου του Michigan)

ECCE-logoΗ Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου του Michigan και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το 1992. Για τη δημιουργία και ανάπτυξη των εξετάσεων αυτών, το Πανεπιστήμιο του Michigan αξιοποίησε την πολύχρονη πείρα του στη διδασκαλία της Αγγλικής και στην ανάπτυξη και διεξαγωγή εξετάσεων, ειδικά  στο χώρο της γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το πιστοποιητικό Competency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

 

                                    E. C. P. E.                                                  (Γ2 του Πανεπιστημίου του Michigan)

ecpe-logoΤο Πανεπιστήμιο του Michigan έχει ορίσει την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα για την Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) από το 1957. Από τότε, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει αυτές τις εξετάσεις στην Ελλάδα καθώς και σε πολλές άλλες χώρες.

Το πιστοποιητικό Proficiency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).  Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.

 

                               M. S. U. – CELC                                                (B2 του Michigan State University)

post_michigan_logoΤο Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας MSU-CELC από το Michigan State University είναι μια δοκιμασία τεσσάρων ενοτήτων που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την ικανότητα αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο Β2 βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) και στους τέσσερις τρόπους επικοινωνίας (Writing, Listening, Reading, και Speaking).

Κάθε ενότητα βαθμολογείται σε μια κλίμακα από 0 έως 25, έτσι ώστε 100 συνολικά σημεία να είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 60 βαθμούς που απαιτούνται για να περάσει. Το MSU-CELC είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

DEREE – The American College of Greece έχει λάβει άδεια από το Michigan State University για τη διαχείριση των εξετάσεων MSU-CELC στη νότια Ελλάδα.

 

                               M. S. U. – CELP                                                (Γ2 του Michigan State University)

post_michigan_logoΤο Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας MSU-CELP από το Michigan State University είναι μια δοκιμασία τεσσάρων ενοτήτων που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την ικανότητα αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο Γ2 βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) και στους τέσσερις τρόπους επικοινωνίας (Writing, Listening, Reading, και Speaking).

Κάθε ενότητα βαθμολογείται σε μια κλίμακα από 0 έως 25, έτσι ώστε 100 συνολικά σημεία να είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 60 βαθμούς που απαιτούνται για να περάσει. Το MSU-CELP είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2.

DEREE – The American College of Greece έχει λάβει άδεια από το Michigan State University για τη διαχείριση των εξετάσεων MSU-CELP στη νότια Ελλάδα.

 

                                   I. E. L. T. S.                                              (Int. English Language Testing System)

logoΤο IELTS Test (International English Language Testing System) διευθύνεται από κοινού από τα: University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, και IDP: IELTS Australia.

Σήμερα πολλά Πανεπιστήμια αλλά και αγγλόφωνοι οργανισμοί όταν προσλαμβάνουν εργαζομένους που προέρχονται από ξένες χώρες ζητούν πλέον τα σκορ των υποψηφίων στο IELTS test ως ένδειξη της ικανότητας χειρισμού της αγγλικής γλώσσας.

To IELTS έχει δύο ενότητες:

 1. Τις Ακαδημαϊκές Ενότητες (Academic Modules) οι οποίες αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου να σπουδάσει στην Αγγλική γλώσσα.
 2. Τις Γενικές Εκπαιδευτικές Ενότητες (General Training Modules) οι οποίες είναι σχεδιασμένες για υποψήφιους που σκοπεύουν να εργαστούν σε Αγγλόφωνο περιβάλλον.

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ίδιες ενότητες κατανόησης προφορικού Λόγου (Listening and Speaking Modules), ενώ η κατανόηση γραπτού λόγου (Reading and Writing) προσφέρονται ως ακαδημαϊκές ή γενικές εκπαιδευτικές ενότητες (Academic or General Training Modules).

 

                                    T. O. E. F. L.                                        (του E.T.S. – Educational Testing Service)

logo_toefl_ibtΤο TOEFL είναι το τεστ που ζητούν χιλιάδες Πανεπιστήμια και Κολλέγια στον κόσμο για να εκτιμήσουν την επάρκεια των υποψήφιων φοιτητών στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Το TOEFL είναι απαραίτητο για τους  φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά και που πρόκειται να κάνουν είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια. Εκτός από τα Πανεπιστήμια στη Βόρεια Αμερική, στη Βρεττανία, την Αυστραλία και στον Καναδά, πολλά άλλα Πανεπιστήμια ή Κολλέγια στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, που χρησιμοποιούν τα αγγλικά ως γλώσσα διδασκαλίας, ζητούν επίσης το TOEFL.

Το Educational Testing Service είναι ο οργανισμός που διαθέτει το TOEFL και που στέλνει τους βαθμούς των εξεταζομένων στα Πανεπιστήμια. Η εξέταση γίνεται αποκλειστικά σε υπολογιστή.

 

                                   T. O. E. I. C.                                          (του E.T.S. – Educational Testing Service)

toeicΤο TOEIC® Listening and Reading με περισσότερους από 5 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, είναι ο ηγέτης στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας, και, με τη συχνή διεξαγωγή εξετάσεων, το πιο ευέλικτο τεστ στην Ελλάδα. Το TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το πιστοποιητικό του TOEIC® αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος. Το πιστοποιητικό του TOEIC® αναγνωρίζεται επίσης από πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής για εισαγωγή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά τους προγράμματα.

 

1669831_594104123991005_431734803_o