25 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Αγγλική Γλώσσα!

Προγράμματα Σπουδών


Η επίσκεψη σας και μόνο στο στη σελίδα του English And More” σημαίνει πως έχετε αποφασίσει να μάθετε Αγγλικά ή να διευρύνετε τις γνώσεις σας στην Αγγλική γλώσσα. Πέρα από το γεγονός πως για πολλές δεκαετίες η απόφαση αυτή θεωρείται απαραίτητη, στις μέρες μας κρύβει πολλές άλλες παραμέτρους κι εξειδικεύσεις. Βλέπετε η πρόοδος είναι μία έννοια που κυρίως αφορά τη γνώση και τη μετάδοση της.

 

students_enjoying_an_english_classΌπως οτιδήποτε γύρω μας, έτσι και η εκμάθηση ξένων γλωσσών εξελίσσεται διαρκώς. Νέα Πτυχία έχουν αποκτήσει κύρος στην συνείδηση του κόσμου και ταυτόχρονα επιτρέπουν την πρόσβαση σε επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές επιδιώξεις του κατόχου τους.

Η τεχνολογία διαδραστικών οπτικοακουστικών μέσων έχει πλήρως αξιοποιηθεί, με στόχο την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος του μαθητή και την επιτάχυνση της μαθησιακής διαδικασίας.

 

Οι ενήλικες μαθητές και οι φοιτητές αντιμετωπίζουν ένα φάσμα δραστηριοτήτων, σημαντικά διευρυμένο σε σχέση με το παρελθόν. Επαγγελματικές, ακαδημαϊκές, οικογενειακές και άλλες κοινωνικές υποχρεώσεις συρρικνώνουν τον ελεύθερο χρόνο μας, καθιστώντας δύσκολο ακόμα και τον πιο άμεσο προγραμματισμό.

Νέες μορφές εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί, ώστε να είναι αποτελεσματικές και σύντομες ως προς την εβδομαδιαία αλλά και τη συνολική διάρκεια παρακολούθησης μαθημάτων.

 

Τα προγράμματα σπουδών του English And More είναι ειδικά διαμορφωμένα, έτσι ώστε να απαντάνε στα δύο βασικά ερωτήματα του κάθε μαθητή / σπουδαστή και της οικογένειας του:

Ποιος είναι ο στόχος μου;

Ναι, θέλω να αποκτήσω ένα πτυχίο της Αγγλικής γλώσσας για να…

 1. Αγγλικά στον Πειραιά…βελτιώσω την ανταγωνιστικότητα μου!
 2. …αυξήσω τα μόρια μου στο ΑΣΕΠ!
 3. …πάω σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού!
 4. … βρω δουλειά!
 5. …πάρω προαγωγή!
 6. …ταξιδέψω στο εξωτερικό!
 7. …διευρύνω τις γνώσεις μου!

 

 

Για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους / στόχους, υπάρχει το κατάλληλο πτυχίο και το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών. Ανεξάρτητα από την ηλικία ή το γνωστικό επίπεδο.

Πως θέλω / μπορώ να φτάσω στον στόχο μου;

Θέλω να πάρω το πτυχίο μου αλλά…

  1. Αγγλικά στον Πειραιά…δεν έχω χρόνο για διάβασμα!
  2. …δεν τα προλαβαίνω όλα!
  3. …έχω μείνει πίσω!
  4. …χρειάζομαι περισσότερο διάβασμα από άλλους!
  5. …είμαι άνεργος!
  6. …δεν διαθέτω τα χρήματα που χρειάζονται!
  7. …δεν με βολεύουν οι ώρες!

 

Στο English And More εσείς επιλέγετε το πρόγραμμα σπουδών που σας ταιριάζει. Γιατί όπως σχεδόν στα πάντα, έτσι και στην μάθηση, δεν υπάρχουν μονόδρομοι!